Nijssen Recycling B.V. Nieuw-Vennep T: 023-5341600

Klanten beoordelen ons met een

Blog

Brandrisico’s door batterijen en accu’s bij papierrecycling

Batterijen en accu’s vormen een steeds groter probleem voor afval- en recyclingbedrijven, zoals bij papierrecyclers. De energiedragers vormen namelijk een brandgevaar als deze niet op de juiste manier worden gescheiden, ingezameld en verwerkt. Steeds vaker komen batterijen of accu’s in het dagelijkse afval terecht, zoals bij het oudpapier, met alle risico’s op brandgevaar en milieuschade.

In het kort:

 1. Batterijen en accu’s kunnen brandgevaarlijk zijn als deze niet op de juiste manier worden gescheiden, ingezameld en verwerkt.
 2. Batterijen en accu’s mogen nooit zomaar in een reguliere vuilnisbak gegooid worden, maar moeten apart worden ingezameld om brandgevaar en milieuschade te voorkomen.
 3. Batterijen of accu’s kunnen brand veroorzaken in containers, transportvoertuigen of gedurende het recyclingproces. Bijvoorbeeld bij de verwerking van oudpapier of karton.
 4. Gebruik altijd speciale inzamelcontainers voor afgedankte batterijen of accu’s, of lever deze in bij daarvoor bestemde inleverpunten.

Waarom zijn batterijen brandgevaarlijk?

Bij normaal gebruik is een batterij of accu niet gevaarlijk. Maar wanneer een batterij beschadigd raakt kan de batterij gaan lekken, openbarsten of zelfs ontploffen en hierdoor brand veroorzaken.

Brandbaar materiaal tussen het huisafval zorgt steeds vaker voor brand bij afvalverwerkers. De vermoedelijke boosdoeners zijn ontvlambare spullen als accu’s en batterijen. Afvalbedrijven dringen aan om deze spullen niet meer zomaar weg te gooien.
Bron: RTLNieuws.nl

Lithium-ion batterijen zijn veel gebruikte energiedragers omdat deze batterijen veel energie kunnen opslaan en oplaadbaar zijn. Maar daarmee nemen de risico’s van ontbranden en ontploffen toe. Dit type batterij kan al ontbranden waneer de batterij doorboord wordt. Onderstaande video laat zien hoe brandgevaarlijk dit type batterij is.

Het belang van het juist weggooien van batterijen

Als een batterij verkeerd wordt gebruik kan de batterij beschadigd raken, dit kan leiden tot oververhitting en zelfs brand. Het is daarom belangrijk om oude of afgedankte batterijen gescheiden in te leveren voor verwerking. Batterijen mogen nooit zomaar in een reguliere vuilnisbak gegooid worden.

“Zelfs een piepkleine knoopcelbatterij in een wenskaart kan het begin zijn van een enorme vuurzee.”
Gerard Nijssen | Bron: Recyclingmagazine.nl

Regelmatig komen batterijen terecht bij alledaagse afvalstromen, zoals bij het oudpapier. Bijvoorbeeld doordat wenskaarten met een knoopcelbatterij worden weggegooid in de oudpapiercontainer. Of omdat een oude doos met een accuboormachine in zijn geheel bij het karton wordt gegooid.

batterij-vlam-brand-papier

Ook bij het zakelijke afval komt het voor dat accu’s of batterijen per ongeluk of door laksheid bij de verkeerde afvalstroom terecht komen.

Branden bij papierrecyclers zijn van alle tijden, maar steeds vaker ligt de oorzaak bij lithiumbatterijen. Afvalverwerkings- en recyclingbedrijven worden al jaren geplaagd door branden die veroorzaakt zijn door ontplofte of ontbrande (oude) batterijen. Naast andere oorzaken van brand, zoals broei en brandstichting, vormen batterijen in de afvalstroom steeds vaker een rol als brandoorzaak.

Waar kan de brand ontstaan?

Als batterijen bij het afval terecht komen kan de brand op verschillende manieren ontstaan. Zoals in de container, in het transportvoertuig of gedurende het recyclingproces.

opgeblazen-lithium-batterij-smartphone
Een lithium batterij die op springen staat.

Brand in containers

Zowel via huishoudelijke als bij bedrijfsmatige stromen is het gevaarlijk als batterijen of accu’s onbedoeld in het afval terecht komen. Het gevaar van brand is al aanwezig bij het inzamelmiddel. Een batterij of accu kan beschadigd raken in de container, bijvoorbeeld in een afvalpers. Door de druk in de pers kan de energiedrager beschadigen en ontbranden wat kan resulteren in een containerbrand.

Voor bedrijven met inzamelcontainers kan de brand dus al ontstaan in of rondom het bedrijf. Het is daarom zeer belangrijk dat medewerkers op de hoogte worden gesteld dat batterije en accu’s nooit weggegooid mogen worden in reguliere afval- of recyclingcontainers.

Brand in transportvoertuigen

Een ander risico is dat het inzamelvoertuig van de afvalstroom in brand vliegt. Oudpapier wordt vaak opgehaald met een kraakperswagen, dit voertuig perst en kraakt de afvalstroom. Mocht er een batterij of accu bij het afval gekomen zijn kan dit ook voor een brand zorgen.

Brand gedurende het recyclingproces

Bij het storten en verwerken van de afvalstroom kan de batterij of accu op verschillende momenten beschadigd raken. Bijvoorbeeld doordat heftrucks of kraanvoertuigen de accu’s beschadigen. Of doordat de batterij tijdens de sortering en verdere verwerking beschadigd raakt en ontbrandt.

De accu kan bijvoorbeeld op de sorteerband, in de papiershredder, in de balenpers of in een kartonbaal ontbranden en hiermee een gehele recyclingfaciliteit doen afbranden.

Batterijen en accu’s kunnen schadelijk zijn voor het milieu

Naast dat batterijen en accu’s brandgevaarlijk zijn, zijn de energiebronnen ook schadelijk voor het milieu als deze niet op de juiste manier worden verwerkt. Batterijen bestaan uit verschillende giftige en chemische stoffen die een zeer negatieve impact hebben op het milieu als deze in de natuur terecht komen.

Het is daarom belangrijk dat batterijen en accu’s op de juiste manier gescheiden, afgevoerd en verwerkt worden, zodat de kans op een brand en milieuschade wordt verminderd. Als accu’s of batterijen niet op de juiste manier worden gerecycled kan dit bovendien andere waardevolle grondstoffen bevuilen wat leidt tot waardeverlies van het recyclebare materiaal.

Wat doen met oude accu’s of batterijen?

Het is van belang dat de afgedankte energiebronnen op de juiste manier worden weggegooid om brandgevaar en milieuschade te voorkomen. Zamel daarom de afgedankte accu’s en batterijen in met aparte containers, of lever het afval in bij daarvoor bestemde inzamelpunten. Gooi dus nooit zomaar uw oude batterijen of accu’s weg in een reguliere afvalcontainer.

Hoe kunt u bedrijfsafvalkosten verlagen?

Bedrijfsafval is een belangrijk onderwerp voor elk bedrijf. Om de kosten en het milieu te beschermen, is het essentieel dat bedrijven de juiste afvalscheidingsstrategie volgen. In dit artikel bespreken we hoe bedrijven afvalscheiding kunnen toepassen en wat de voordelen hiervan zijn.

Er zijn verschillende manieren om de kosten van uw bedrijfsafval te verlagen. Ten eerste is het belangrijk om te weten wat voor soort afval uw bedrijf produceert, zodat u de juiste systemen en inzameltools kunt gebruiken om het afval te sorteren. Daarnaast is het belangrijk om het personeel te trainen in het sorteren van afval, zodat ze precies weten hoe afval gescheiden moet worden. Tot slot is het noodzakelijk om een goede afvalscheidingsstrategie te voeren, zodat de gescheiden grondstoffen hergebruikt kunnen worden.

Hoe kun je het beste afval scheiden bij je bedrijf?

De beste manier om bedrijfsafval te scheiden in recyclebare stromen, is door voor elke categorie afval die uw bedrijf produceert verschillende afvalbakken in of rond uw bedrijf te plaatsen. Zorg dat deze bakken gemerkt of geëtiketteerd zijn zodat duidelijk is welk soort afval in welke bak hoort.

Voor hoogwaardige afvalscheiding is ons advies om een duidelijke afvalscheidingsstrategie op te zetten zodat uw bedrijf optimaal gebruik kan maken van recycling. U kunt dit doen bij Nijssen Recycling door een vrijblijvende afvalscan aan te vragen.

Wat is een afvalscheidingsstrategie?

Bij het opstellen van een afvalscheidingsstrategie wordt gekeken welke soorten afval er bij uw bedrijf vrijkomen. Dit geeft inzicht in welke afvalstromen gescheiden kunnen worden waardoor er bespaard kan worden op grondstoffen en afvalkosten.

Op basis van het overzicht van scheidbare afvalstromen kan een strategie worden gemaakt zodat de juiste afvalbakken kunnen worden geselecteerd en geplaatst.

Tot slot geeft een heldere afvalscheidingsstrategie u en uw medewerkers de juiste handvatten om bedrijfsafval zoveel mogelijk gescheiden te houden. Dit biedt ecologische en economische voordelen.

Welke afvalstromen kunnen gescheiden worden?

Bedrijven kunnen verschillende afvalstromen scheiden, zoals papier, glas, metaal, plastic, organisch, gevaarlijk, vertrouwelijk en elektrisch afval. De soorten afval die in uw bedrijf aanwezig zijn, zijn afhankelijk van de branche en sector.

Wat doen met gescheiden afvalstromen?

Gescheiden bedrijfsafvalstromen kunnen op verschillende manieren worden verwerkt. Ten eerste kunnen bepaalde afvalstromen hergebruikt worden, waardoor er minder afval naar de verbrandingsovens hoeft. Denk bijvoorbeeld aan pallets of kratten.

Ten tweede kunnen gescheiden afvalstromen gerecycled worden, zodat de grondstoffen hergebruikt kunnen worden in nieuwe producten. Bijvoorbeeld kunststof plantentrays die na recycling worden verwerkt tot nieuwe plantentrays.

Al het overige afval dat niet gerecycled kan worden valt onder de noemer restafval. Restafval wordt verbrand in verbrandingsovens voor energieproductie.

Hoeveel C02 besparing levert afvalscheiding op?

Het is lastig om een exact cijfer te geven voor de CO2-besparing als gevolg van afvalscheiding, omdat deze besparing afhankelijk is van verschillende factoren, zoals het soort afval en de manier waarop het wordt gerecycled of verwerkt. Over het algemeen maakt afvalscheiding een groot verschil in de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten.

Hoeveel kosten kunt u als bedrijf besparen door afval te scheiden?

Ook dit is moeilijk precies te zeggen. Veel hangt af van de hoeveelheid afval die uw bedrijf produceert, welke afvalstromen uw bedrijf gescheiden houdt, uw locatie en welke afvalverwerker u heeft. Bedrijven kunnen in sommige gevallen tientallen tot honderden euro’s per maand besparen door afval te scheiden.

Wat is beter een container of een balenpers?

Het hangt ervan af wat u precies met uw afval wilt doen. Als u grote hoeveelheden afval wilt verwerken, is een balenpers of perscontainer een betere optie. Deze perst en comprimeert het afval tot een baal, waardoor je meer afval kunt opslaan in minder ruimte. Een container is echter een betere keuze als u kleinere hoeveelheden afval wilt verwerken, omdat u hierdoor gemakkelijker verschillende soorten afval kunt scheiden.

Wat is de duurste vorm van bedrijfsafval?

De duurste vorm van bedrijfsafval is meestal gevaarlijk of chemisch afval. Dit soort afval vereist een speciale behandeling en verwijdering omdat het gevaarlijke stoffen bevat die schadelijk zijn voor het milieu. Gevaarlijke afvalstromen kunnen bestaan uit chemicaliën, oliën, verf, batterijen, elektronica, medicijnen en verpakkingsmateriaal.

Ook restafval is een kostbare afvalstroom die moet worden afgevoerd en verwerkt. Het is daarom verstandig om de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk te minimaliseren door afval te scheiden.

Hoe kunt u vertrouwelijk of confidentieel afval recyclen?

Naast kartonafval, plasticafval en groenafval hebben de meeste bedrijven ook te maken met vertrouwelijk afval. Vertrouwelijk of confidentieel afval kunt u laten recyclen door het te shredden voordat het materiaal wordt gerecycled.

Door het afval te shredden voorkom je dat er informatie uitlekt die niet bedoeld is voor onbevoegden. Vaak laten bedrijven vertrouwelijk papier, datadragers of producten vernietigen.

Wat is beter: recyclen of shredden?

Het antwoord op deze vraag hangt af van het type afval en wat het doel is. Als uw doel is om grondstoffen zo goed als mogelijk te behouden, dan is recyclen de beste optie. Als uw doel is om te voorkomen dat informatie in verkeerde handen valt, dan is shredden de beste optie.

Uit dit artikel blijkt dat afvalscheiding een belangrijke rol speelt bij het verlagen van bedrijfsafvalkosten. Door verschillende afvalstromen gescheiden te houden, kunt u besparen op grondstoffen en kosten. Daarnaast levert afvalscheiding een aanzienlijke CO2-besparing op. Bedrijfsafval scheiden is dus een lonende manier om de kosten van bedrijfsafval te verlagen en het milieu te beschermen.

Verschil tussen EPS, EPP en EPE piepschuim

Piepschuim is een verzamelnaam voor verschillende soorten piepschuim en foam. We onderscheiden drie soorten: EPS piepschuim, EPP piepschuim en EPE foam.

EPS piepschuim

De afkorting EPS staat voor Expanded Polystyrene of Geëxpandeerd Polystyreen. EPS wordt gemaakt van polystyreen en is daarom een kunststof. In de volksmond wordt EPS ook wel piepschuim, tempex of PS-hardschuim genoemd. Van oorsprong is EPS een isolatiemateriaal, maar tegenwoordig wordt EPS piepschuim voor vele doeleinden gebruikt, zoals verpakkingsmateriaal.

Kenmerken: EPS piepschuim is licht, bijna altijd wit, vormvast, brokkelig en heeft een goede isolerende werking.

EPP piepschuim

De afkorting EPP staat voor Expanded Polypropylene of Geëxpandeerd Polypropyleen. Het materiaal kenmerkt zich doordat EPP in korte tijd naar zijn huidige vorm terugkeert nadat het materiaal is ingedeukt. EPP lijkt op het eerste gezicht op EPS piepschuim, want het zijn beide een geëxpandeerde kunststof. Het verschil is dat EPS een bros materiaal is en EPP een harder materiaal. Je kunt EPP breken zonder dat het materiaal verkruimelt, zoals EPS piepschuim.

Kenmerken: EPP is licht, absorbeert impact, breekt nauwelijks, heeft een goede isolatie, hoge warmtestabiliteit en behoudt zijn originele vorm.

EPE foam

De afkorting EPE staat voor Expanded Polyethylene of Expanded Polyethyleen en lijkt qua eigenschappen sterk op EPP. Het verschil is dat EPE flexibeler is dan EPP. Het materiaal wordt dan ook ingezet voor producten die het uiterste vergen van het materiaal en de materiaaleigenschappen volledig benutten. Zo wordt EPE bijvoorbeeld gebruikt in de beschermende kleding van ijshockeyspelers.

Kenmerken: EPE is een ademend materiaal en absorbeert geen vloeistof. Het materiaal kan elke vorm aannemen (en herstelt zijn huidige vorm na indeuken), is lichtgewicht, flexibel, makkelijk te bewerken en is 50 keer lichter dan water.

Lees meer over piepschuim.

Soorten plastic afval

Plastic is een verzamelnaam voor verschillende soorten kunststof. Plastic of kunststof is een uitstekend recyclebaar materiaal. Maar het is wel belangrijk dat de kunststoffen op soort gescheiden worden voor maximaal hergebruik. Welke soorten plastic zijn er allemaal?

Plastics zijn onderverdeeld in 7 soorten

Om de verschillende soorten plastic te kunnen onderscheiden is er een codesysteem ontwikkeld. Het SPI resin identificatie code systeem bestaat uit een reeks herkenbare symbolen om het type polymeer van plastic te kunnen identificeren voor een zo effectief mogelijk recyclingsproces. Het code systeem is in 1988 ontwikkeld door de SPI dat staat voor The Society of the Plastics Industry.

1 – PETE of PET

Polyethylene terephthalate – Dit plastic wordt vooral gebruikt voor plastic flessen. Lees meer over PET.

2 – HDPE of PE-HD

Hoge dichtheid polyetheen – Dit plastic wordt vooral gebruikt voor kratten en emmers. Lees meer over HDPE.

3 – PVC of V

Polyvinylchloride – Dit plastic wordt vooral gebruikt voor geneesmiddelen en folies.

4 – LDPE of PE-LD

Lage dichtheid polyetheen – Dit plastic wordt vooral gebruikt voor folies en plastic tasjes. Lees meer over LDPE.

5 – PP polypropyleen

Polypropyleen – Dit plastic wordt vooral gebruikt voor bloempotjes en verpakkingen. Lees meer over PP.

6 – PS polystyreen

Polystyreen – Dit plastic wordt vooral gebruikt voor plantentrays en wegwerpservies. Lees meer over PS.

7 – Overige of O

Overige plastics – Deze groep bevat alle (mixed grade) kunststoffen dat niet in de overige groepen behoort. Denk aan ABS, flessen, veiligheidsbrillen en cd’s.

Piepschuim

Piepschuim is een subklasse plastic. Het is een geëxpandeerde vorm van polystyreen of van polypropyleen. Daarom wordt piepschuim ook wel EPS of EPP genoemed, dit staat voor Expanded Polystyrene en voor Expanded Polypropylene. Lees meer over verschillende soorten piepschuim.

Wat is plastic?

Plastic is geen natuurlijk maar een kunstmatig materiaal (vaak gemaakt van aardolie) dat begin 1900 is uitgevonden. Plastic is opgebouwd uit schakels van moleculen, en deze reeks moleculen heten polymeren. Polymeren van plastic zijn nagemaakt van bestaande natuurlijke polymeren. Daarom worden polymeren uit plastic ook wel synthetische polymeren genoemd.

Omdat olie een fossiele brandstof is dat opraakt, worden er steeds meer plastics gemaakt van natuurlijke polymeren. Bijvoorbeeld polymeren uit aardappelen. Het voordeel is dat deze plastics biologisch afbreekbaar zijn.

Plastic scheiden van het restafval

Plastic is een oliehoudend materiaal dat niet biologisch afbreekbaar is. Als plastic niet gescheiden wordt van het restafval dan wordt het verbrand. Aangezien een groot deel van plastics giftig zijn, is verbranding schadelijk voor het milieu. Bovendien worden door verbranding waardevolle grondstoffen vernietigd met als enige doel energiewinning.

Daarom is het noodzakelijk dat plastics gescheiden worden van het restafval zodat het materiaal kan worden gerecycled. Bedrijven in Nederland zijn verplicht om bedrijfsafval of bedrijfsafvalstoffen te scheiden van het overige restafval en gescheiden af te voeren, dit geldt ook voor kunststoffen.

Na inzameling worden plastics gesorteerd, gewassen en gegranuleerd. Zo blijven er plastic flakes of pellets over die als secundaire grondstof worden verwerkt door de kunststofindustrie.

Lees meer over plasticafval.

Verschil tussen A, B en C hout

Houtafval is onder te verdelen in drie categorieën. Namelijk A-hout, B-hout en C-hout. Wat zijn de verschillen?

Wat is A-hout?

A-hout is schoon, ongeverfd en onbehandeld hout en wordt veel gebruikt als verpakkingsmateriaal voor pallets, kisten en kratten. Het meeste A-hout wordt hergebruikt in de spaanplaatindustrie. Daarnaast wordt afvalhout gebruikt als biobrandstof voor de bio-industrie ten behoeve van energieopwekking. Van het oude hout worden brandstofkorrels gemaakt voor gebruik in energiecentrales en kalk- en cementfabrieken.

Wat is B-hout?

B-hout is verlijmd, geverfd en of gelakt hout. Zoals triplex, multiplex en spaanplaat. Dit type afvalhout wordt vooral gebruikt voor energieterugwinning. Het houtafval dient dan als brandstof (in de vorm van RDF-korrels of RDF-blokken) voor bijvoorbeeld elektriciteitscentrales.

Wat is C-hout?

C-hout wordt ook wel geïmpregneerd of verduurzaamd hout genoemd. Geïmpregneerd hout is behandeld is met stoffen waardoor de levensduur wordt verlengd. Houtafval wordt over het algemeen gerecycled of verbrand. C-hout mag alleen als brandstof worden toegepast met als doel energieopwekking. Materiaalhergebruik is niet toegestaan, omdat het hout giftige stoffen bevat.

Hout recycling

Het recyclen van niet-chemisch behandeld hout heeft de voorkeur boven het verbranden ervan in een vuilverbrandingsoven. En door gescheiden inzameling zijn er keuzes mogelijk. Een toepassing is bijvoorbeeld het materiaal gebruiken als grondstof voor b.v. spaanplaten.

Een andere mogelijkheid is om brandstof korrels te maken voor gebruik in energiecentrales, kalk- en cementfabrieken. Hiermee bespaart men op olie- en gasgebruik, terwijl door de hoge temperaturen geen residu overblijft. Massieve houtrestanten, bouw- en sloophout, kapotte pallets, verpakkingshout, verlijmde houtdelen enzovoorts. komen hiervoor in aanmerking.

Lees meer over afvalhout.

Verschil tussen bedrijfsafval en restafval

Restafval wordt verbrand of gestort waardoor grondstoffen verloren gaan. Om verspilling te voorkomen is verbeterde afvalinzameling en afvalscheiding van bedrijfsafval een noodzaak.

Wat is bedrijfsafval?

Bedrijfsafval omvat alle afvalstromen die in een bedrijf ontstaan. Per bedrijf verschilt het dus waar het bedrijfsafval uit bestaat, zoals karton, oudpapier, plastic of hout. Bedrijven zijn wettelijk verplicht om afval te scheiden en de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk te reduceren. Laat daarom een specialist beoordelen welke afvalstromen gescheiden kunnen worden.

Bekijk containers voor bedrijfsafval.

Wat is restafval?

Restafval is een type bedrijfsafval en omvat al het afval dat niet te scheiden of te recyclen is. Door afval te scheiden in monostromen blijft er een niet recyclebare reststroom over. Deze stroom bevat bijvoorbeeld veegvuil, kantineafval, verontreinigd afval, of hygiëne afval uit toiletruimtes.

Bekijk containers voor restafval.

Verschil stationaire perscontainer en zelfpers

Bij grote hoeveelheden van één type afvalstroom is het vaak niet efficiënt om alleen rolcontainers of volumecontainers in te zetten. De containers raken snel vol en moeten regelmatig worden geleegd. Een perscontainer biedt in deze gevallen uitkomst, een pers comprimeert grote hoeveelheden afval met een verdichting van 1:5. Dat betekent dat er vijf keer meer afval in een perscontainer gaat dan in een reguliere volumecontainer zonder pers.

Dankzij een perscontainer hoeft afval minder vaak afgevoerd te worden, dit bespaart op transportkosten. Er zijn twee soorten perscontainers om te gebruiken: stationaire perscontainers en zelfpersende perscontainers. Wat zijn de verschillen?

Wat is een stationaire perscontainer?

Een stationaire perscontainer bestaat uit twee delen, het persdeel en de pershul. Het persdeel wordt aangebouwd aan het pand, hieraan wordt de pershul gekoppeld. De pershul is een container waarin de afvalstroom geperst wordt. Als de container vol is dan wordt deze gewisseld voor een lege hul.

Voordelen

 • Hoge verdichting
 • Hoge capaciteit containers
 • Minder frequent afval laten afvoeren
 • Geschikt voor o.a. plastics & karton

Nadelen

 • Dient te worden aangebouwd
 • Levertermijn is 2-3 maanden

Wat is een zelfperscontainer?

Een zelfpersende container is een mobiele persinstallatie waarbij de perseenheid en de container één geheel vormen. Een zelfpers is een relatief compacte oplossing om een grote hoeveelheid afval te comprimeren. Omdat de perscontainer niet aangebouwd hoeft te worden kan deze pers op vrijwel elke beschikbare plek (tijdelijk) worden geplaatst.

Voordelen

 • Hoge verdichting
 • Compacte en mobiele oplossing
 • Mogelijk om voor kortere tijd te huren

Nadelen

 • Minder capaciteit dan stationaire pers
 • De pers neemt ruimte in op uw terrein
 • Bij inzet voor groenafval of restafval kan de pers stinken

Bekijk alles over perscontainers.