Nijssen Recycling B.V. Nieuw-Vennep T: 023-5341600

Klanten beoordelen ons met een
batterijen-accu’s-brandgevaarlijk-afval-header

Brandrisico’s door batterijen en accu’s bij papierrecycling

Batterijen en accu’s vormen een steeds groter probleem voor afval- en recyclingbedrijven, zoals bij papierrecyclers. De energiedragers vormen namelijk een brandgevaar als deze niet op de juiste manier worden gescheiden, ingezameld en verwerkt. Steeds vaker komen batterijen of accu’s in het dagelijkse afval terecht, zoals bij het oudpapier, met alle risico’s op brandgevaar en milieuschade.

In het kort:

  1. Batterijen en accu’s kunnen brandgevaarlijk zijn als deze niet op de juiste manier worden gescheiden, ingezameld en verwerkt.
  2. Batterijen en accu’s mogen nooit zomaar in een reguliere vuilnisbak gegooid worden, maar moeten apart worden ingezameld om brandgevaar en milieuschade te voorkomen.
  3. Batterijen of accu’s kunnen brand veroorzaken in containers, transportvoertuigen of gedurende het recyclingproces. Bijvoorbeeld bij de verwerking van oudpapier of karton.
  4. Gebruik altijd speciale inzamelcontainers voor afgedankte batterijen of accu’s, of lever deze in bij daarvoor bestemde inleverpunten.

Waarom zijn batterijen brandgevaarlijk?

Bij normaal gebruik is een batterij of accu niet gevaarlijk. Maar wanneer een batterij beschadigd raakt kan de batterij gaan lekken, openbarsten of zelfs ontploffen en hierdoor brand veroorzaken.

Brandbaar materiaal tussen het huisafval zorgt steeds vaker voor brand bij afvalverwerkers. De vermoedelijke boosdoeners zijn ontvlambare spullen als accu’s en batterijen. Afvalbedrijven dringen aan om deze spullen niet meer zomaar weg te gooien.
Bron: RTLNieuws.nl

Lithium-ion batterijen zijn veel gebruikte energiedragers omdat deze batterijen veel energie kunnen opslaan en oplaadbaar zijn. Maar daarmee nemen de risico’s van ontbranden en ontploffen toe. Dit type batterij kan al ontbranden waneer de batterij doorboord wordt. Onderstaande video laat zien hoe brandgevaarlijk dit type batterij is.

Het belang van het juist weggooien van batterijen

Als een batterij verkeerd wordt gebruik kan de batterij beschadigd raken, dit kan leiden tot oververhitting en zelfs brand. Het is daarom belangrijk om oude of afgedankte batterijen gescheiden in te leveren voor verwerking. Batterijen mogen nooit zomaar in een reguliere vuilnisbak gegooid worden.

“Zelfs een piepkleine knoopcelbatterij in een wenskaart kan het begin zijn van een enorme vuurzee.”
Gerard Nijssen | Bron: Recyclingmagazine.nl

Regelmatig komen batterijen terecht bij alledaagse afvalstromen, zoals bij het oudpapier. Bijvoorbeeld doordat wenskaarten met een knoopcelbatterij worden weggegooid in de oudpapiercontainer. Of omdat een oude doos met een accuboormachine in zijn geheel bij het karton wordt gegooid.

batterij-vlam-brand-papier

Ook bij het zakelijke afval komt het voor dat accu’s of batterijen per ongeluk of door laksheid bij de verkeerde afvalstroom terecht komen.

Branden bij papierrecyclers zijn van alle tijden, maar steeds vaker ligt de oorzaak bij lithiumbatterijen. Afvalverwerkings- en recyclingbedrijven worden al jaren geplaagd door branden die veroorzaakt zijn door ontplofte of ontbrande (oude) batterijen. Naast andere oorzaken van brand, zoals broei en brandstichting, vormen batterijen in de afvalstroom steeds vaker een rol als brandoorzaak.

Waar kan de brand ontstaan?

Als batterijen bij het afval terecht komen kan de brand op verschillende manieren ontstaan. Zoals in de container, in het transportvoertuig of gedurende het recyclingproces.

opgeblazen-lithium-batterij-smartphone
Een lithium batterij die op springen staat.

Brand in containers

Zowel via huishoudelijke als bij bedrijfsmatige stromen is het gevaarlijk als batterijen of accu’s onbedoeld in het afval terecht komen. Het gevaar van brand is al aanwezig bij het inzamelmiddel. Een batterij of accu kan beschadigd raken in de container, bijvoorbeeld in een afvalpers. Door de druk in de pers kan de energiedrager beschadigen en ontbranden wat kan resulteren in een containerbrand.

Voor bedrijven met inzamelcontainers kan de brand dus al ontstaan in of rondom het bedrijf. Het is daarom zeer belangrijk dat medewerkers op de hoogte worden gesteld dat batterije en accu’s nooit weggegooid mogen worden in reguliere afval- of recyclingcontainers.

Brand in transportvoertuigen

Een ander risico is dat het inzamelvoertuig van de afvalstroom in brand vliegt. Oudpapier wordt vaak opgehaald met een kraakperswagen, dit voertuig perst en kraakt de afvalstroom. Mocht er een batterij of accu bij het afval gekomen zijn kan dit ook voor een brand zorgen.

Brand gedurende het recyclingproces

Bij het storten en verwerken van de afvalstroom kan de batterij of accu op verschillende momenten beschadigd raken. Bijvoorbeeld doordat heftrucks of kraanvoertuigen de accu’s beschadigen. Of doordat de batterij tijdens de sortering en verdere verwerking beschadigd raakt en ontbrandt.

De accu kan bijvoorbeeld op de sorteerband, in de papiershredder, in de balenpers of in een kartonbaal ontbranden en hiermee een gehele recyclingfaciliteit doen afbranden.

Batterijen en accu’s kunnen schadelijk zijn voor het milieu

Naast dat batterijen en accu’s brandgevaarlijk zijn, zijn de energiebronnen ook schadelijk voor het milieu als deze niet op de juiste manier worden verwerkt. Batterijen bestaan uit verschillende giftige en chemische stoffen die een zeer negatieve impact hebben op het milieu als deze in de natuur terecht komen.

Het is daarom belangrijk dat batterijen en accu’s op de juiste manier gescheiden, afgevoerd en verwerkt worden, zodat de kans op een brand en milieuschade wordt verminderd. Als accu’s of batterijen niet op de juiste manier worden gerecycled kan dit bovendien andere waardevolle grondstoffen bevuilen wat leidt tot waardeverlies van het recyclebare materiaal.

Wat doen met oude accu’s of batterijen?

Het is van belang dat de afgedankte energiebronnen op de juiste manier worden weggegooid om brandgevaar en milieuschade te voorkomen. Zamel daarom de afgedankte accu’s en batterijen in met aparte containers, of lever het afval in bij daarvoor bestemde inzamelpunten. Gooi dus nooit zomaar uw oude batterijen of accu’s weg in een reguliere afvalcontainer.