Nijssen Recycling B.V. Nieuw-Vennep T: 023-5341600

Klanten beoordelen ons met een

EEN GIDS VOOR BEDRIJVEN

Bedrijfsafval bestaat uit bedrijfsafvalstromen die voortkomen uit bedrijfsactiviteiten. Zoals productieafval, kantineafval of kantoorafval. Al het bedrijfsmatige afval wordt bedrijfsafval genoemd en bestaat uit verschillende (recyclebare) materiaalstromen. Door afvalscheiding van uw afvalstromen draagt u bij aan een circulaire economie. Gescheiden monostromen zoals papier, karton, hout en kunststoffen kunnen door bronscheiding worden gerecycled waardoor deze materialen blijven behouden.

In dit artikel leggen we stap voor stap uit hoe u uw bedrijfsafval kunt scheiden, afvoeren en recyclen en waar u op kunt letten.

Inhoud:

 1. Wat is bedrijfsafval?
 2. Waarom bedrijfsafval scheiden?
 3. Hoe afval scheiden?
 4. Containers voor afvalscheiding
 5. Bedrijfsafval afvoeren
 6. Welke afvalverwerker kiezen?
 7. Verwerking van bedrijfsafval
 8. Bijzondere bedrijfsmatige afvalstromen

Wat is bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is niet persé de definitie van restafval. Bedrijfsafval omvat alle afvalstromen die ontstaan binnen en buiten uw bedrijf. Het is per onderneming afhankelijk welke soorten afval er aanwezig zijn en in welke hoeveelheid.

soorten-gescheiden-bedrijfsafval

Soorten bedrijfsafval:

 • Papier en karton
 • Kunststoffen: LDPE, HDPE, PP, PS, EPS, et cetera
 • Hout: A, B of C-hout
 • Groenafval of organisch afval
 • Glasafval
 • Metaalafval
 • Vertrouwelijk afval: archiefpapier, datadragers of producten
 • Productie residuen
 • Chemisch afval
 • Gevaarlijk afval
 • Medisch afval
 • Bouwafval
 • Restafval

Bedrijfsafval bestaat uit recyclebare en niet-recyclebare afvalstromen. De recyclebare afvalstromen worden ook wel grondstoffen genoemd. Door uw afvalstromen in kaart te brengen door een specialist weet u exact welke grondstoffen gerecycled kunnen worden.

Restafval bestaat uit afval dat overblijft na afvalscheiding en niet kan worden gerecycled of hergebruikt. Restafval wordt in Nederland verbrand in afvalenergiecentrales met energie als winning.

Lees meer over de verschillen tussen bedrijfsafval en restafval.

Waarom bedrijfsafval scheiden?

Het scheiden van uw bedrijfsafval is van essentieel belang om recycling mogelijk te maken en om het volume aan restafval te verminderen. Welke afvalstromen er gescheiden dienen te worden hangt af van uw situatie.

Allereerst bestaat er een wettelijke verplichting om bedrijfsafvalstoffen te scheiden en een nauwkeurige afvalstoffenregistratie bij te houden. Meer over de registratie en administratie van afvalstoffen vindt u hier.

Afvalscheiding is ook een essentiële sleutel voor de CSRD-regelgeving. Dit betreft de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een Europese richtlijn die ondernemingen verplicht om duurzaamheidsrapportages op te stellen aan de hand van verschillende duurzaamheidscriteria. Afval in onderdeel van één van de ESG-indicatoren.

CSRD-ESRS-1-en-2-algemene-vereisten
Bron: Webinar BDO

Naast de wettelijke verplichting kent afvalscheiding ook ecologische en economische voordelen. Het scheiden van grondstoffen draagt namelijk actief bij aan de bevordering van een circulaire economie. Grondstoffen die aan de bron gescheiden worden kunnen namelijk worden hergebruikt en gerecycled. Dit heeft direct een positieve bijdrage op het milieu.

Een bijkomend voordeel van afvalscheiding is de vermindering van uw restafval. Dit heeft als resultaat dat de afvalkosten voor uw bedrijf dalen.

Door uw bedrijfsafval te scheiden in recyclebare fracties ontstaan er zogeheten monostromen. Een monostroom is een zuivere en schone materiaalstroom die bestaat uit één type materiaal. Zoals een monostroom van oudpapier, karton, piepschuim, of LDPE folie.

gescheiden-oude-kranten-papier-recycling

Het is belangrijk om grondstoffen nauwkeurig te sorteren om hoogwaardige recycling mogelijk te maken. Vooral bij plasticafval is het sorteren op materiaalsoort belangrijk. Plastic bestaat namelijk uit vele soorten, zoals piepschuim, folies en harde kunststoffen. Een materiaalexpert kan u adviseren hoe u het beste de afvalstromen kunt sorteren zodat er recyclebare monostromen ontstaan.

Hoe afval scheiden?

Het gescheiden houden van uw bedrijfsafval begint met een effectief afvalscheidingsplan. Zeker voor grotere ondernemingen is het van belang om afvalstromen in kaart te brengen zodat alle afvalstromen effectief en efficiënt gescheiden kunnen worden door de werknemers.

hoe-bedrijfsafval-scheiden

Een bedrijfsafvalscan is een handig hulpmiddel om uw afvalstromen inzichtelijk te maken. Erkende afvalverwerkers in Nederland bieden vaak een soortgelijke service aan waarbij een expert uw bedrijfsafval op locatie inventariseert en op basis van deze informatie een afvalscheidingsadvies. geeft

Naast dat de scan een effectieve basis vormt voor een efficiënt afvalbeheerplan maakt de scan ook inzichtelijk waar en hoeveel afval er vrijkomt in uw bedrijfsactiviteiten. Dit inzicht biedt handvatten om bedrijfsafval zoveel als mogelijk te reduceren en kosten te besparen. Vooral bij productiebedrijven kan een afvalscan verhelderend werken om letterlijk de ‘waste’ in uw processen in beeld te krijgen.

Containers voor afvalscheiding

Bedrijfsafval kan worden gescheiden met diverse afvalcontainers zoals rolcontainers, afzetcontainers en perscontainers. Maar ook andere inzamelmiddelen worden ingezet om afval aan de bron te scheiden zoals folierekken, palletboxen of papierkorfjes voor naast het bureau.

foliezak-ldpe-folie-in-ecotainer-gaascontainer

Welke containers kunt u het beste huren voor het scheiden van uw bedrijfsafval? Dat is onder andere afhankelijk van het soort afval, de hoeveelheid afval en van uw wensen. Daarnaast speelt ook de frequentie van afvalgeneratie een rol.

In het MKB worden hoofdzakelijk kunststof rolcontainers ingezet om op de locatie(s) afvalstromen gescheiden te houden. Grotere ondernemingen met hogere volumes afval, zoals karton of groenafval, maken regelmatig gebruik van perscontainers om het afval zoveel mogelijk te comprimeren.

perscontainers-met-afvalstroombordjes

Laat u door een specialist adviseren welke containers er het beste passen bij uw afvalstromen en bedrijfsprocessen.

Naast het belang van het gebruik van de juiste inzamelmiddelen is het ook van belang dat werknemers op de hoogte zijn van afvalscheiding. Hierdoor voorkomt u dat er contaminatie ontstaat in de gescheiden afvalstromen, met andere woorden: vervuiling.

Vervuilde afvalstromen worden afgekeurd door de afvalinzamelaar wat resulteert in hogere afvalkosten. Duidelijke instructies voor afvalscheiding aan uw werknemers zijn een belangrijke schakel in hoogwaardige verwerking van uw afvalstromen. Informatieposters, stickers en andere vormen van uitleg dragen bij aan succesvolle afvalscheiding.

Bedrijfsafval afvoeren

De inzamelmiddelen waarmee u bedrijfsafvalstromen gescheiden houdt van het restafval raken na verloop van tijd vol. Het materiaal dient dan afgevoerd te worden naar een afvalverwerker.

perscontainer-legen-hul-stationaire-pers

U kunt de containers laten ledigen door een erkende inzamelaar die vermeldt staat op deze VIHB-lijst. Deze verwerker draagt zorg voor het ophalen en verwerken van de afvalstromen.

Een andere optie is om zelf de bedrijfsafvalstromen weg te brengen en te storten bij een afvalverwerker. Dit kan lonend zijn als u de beschikking heeft over eigen transportvoertuigen om de afvalstromen te transporteren naar de verwerkingslocatie.

Welke afvalverwerker kiezen?

Kies voor een erkende afvalverwerker die op de landelijke VIHB-lijst vermeld staat. Deze verwerker is bevoegd om op Nederlands grondgebied bedrijfs- of gevaarlijke afvalstoffen te mogen vervoeren, inzamelen, handelen en/of daarin te bemiddelen.

rolcontainers-voor-bedrijfsafval-scheiden

Transporttechnisch is het lonend om een afvalinzamelaar te kiezen in uw regio om hiermee de transportkosten tot een minimum te beperken.

Kies daarnaast voor een afvalinzamelaar die gecertificeerd en gespecialiseerd is in de verwerking van uw afvalstromen. Zo bent u ervan verzekerd dat de gescheiden afvalstromen zo hoogwaardig en efficiënt mogelijk worden ingezameld, gerecycled en hergebruikt.

karton-recycling-natuurlijke-grondstof

Voor de verwerking van oudpapier en karton is bijvoorbeeld de OPK-certificering een officiële erkenningsregeling voor organisaties die oud papier en karton verwerken, bewerken en/of verhandelen.

Verwerking van bedrijfsafval

Afvalstromen worden verwerkt volgens de Ladder van Lansink, de afvalhiërarchie. Deze ladder beschrijft de rangorde van omgaan met afval. Preventie en hergebruik hebben de hoogste prioriteit. Daarna volgen recycling en hoogwaardige energiewinning. De minste voorkeur heeft het verbranden of storten van afval.

Ladder van Lansink de Afvalhiërarchie

Voor de bevordering van de circulaire economie zijn recycling, hergebruik en preventie de belangrijkste treden van de Ladder van Lansink. Deze treden kunnen alleen bereikt worden door afvalscheiding en het minimaliseren van uw restafval.

De verwerking van recyclebare grondstoffen verschilt per type materiaal. Papier en karton worden verpulpt om vervolgens nieuw papier van te maken. Groenafval wordt gecomposteerd waarbij onder andere warmte, water en compost vrijkomen. Metalen worden gesmolten en gescheiden plastic afvalstromen worden gegranuleerd tot korrels of pellets die dienen als nieuwe grondstof voor de kunststofindustrie.

oud-papier-storten-container-papierrecycling

Voor elke type materiaal is er een recyclingspecialist actief om het materiaal zo hoogwaardig mogelijk te recyclen voor hergebruik. Hoewel het recyclingproces per monostroom verschilt is er één gemene deler. Het aangeboden materiaal dient schoon en homogeen te zijn.

Daarom is afvalscheiding aan de bron noodzakelijk waarbij er bedrijfsbreed gelet wordt op de kwaliteit van de monostroom. Vervuiling van de monostroom door menging met afwijkende materiaalsoorten bemoeilijkt het recyclingproces waardoor grondstoffen mogelijk verloren gaan.

Bijzondere bedrijfsmatige afvalstromen

Karton, plastic, metalen, groenafval en houtafval zijn gangbare afvalstromen die bij de meeste bedrijven voorkomen. Maar naast deze veelvoorkomende bedrijfsafvalstoffen kan het ook voorkomen dat uw bedrijf te maken heeft met bijzondere afvalstromen.

Denk aan chemische afvalstromen, medische afvalstromen, gevaarlijke afvalstromen of bouwafvalstromen. Het is raadzaam om voor de afvoer en verwerking van deze specifieke afvalstromen een specialist in te schakelen.

Afvalscan logo

Afvalscan aanvragen bij Nijssen Recycling

Welke grondstoffen kan uw bedrijf gescheiden houden van het restafval? Onze recycling specialisten maken dit inzichtelijk. Vraag vrijblijvend de afvalscan aan.

Afvalscan aanvragen →
Direct advies: (023) – 534 1600