Nijssen Recycling B.V. Nieuw-Vennep T: 023-5341600

Klanten beoordelen ons met een

Ladder van Lansink

De rangorde van afvalverwijdering

Afval bestaat uit waardevolle grondstoffen, zoals karton, kunststoffen en metalen. Wij scheiden en sorteren het bedrijfsafval samen met u, zodat monostromen kunnen worden gerecycled tot nieuw bruikbare grondstoffen.

De “Ladder van Lansink – De Afvalhiërarchie” onderscheidt drie categorieën van omgaan met afval. Preventie en hergebruik hebben de hoogste prioriteit. Vervolgens recycling en hoogwaardige energiewinning. De minste voorkeur heeft het verbranden of storten van afval.

Downloads
De afbeeldingen zijn vrij te gebruiken met bronvermelding.

Ladder van Lansink de Afvalhiërarchie

The PPWR Waste Hierarchy (2024)

The PPWR Waste Hierarchy is de vernieuwde benadering van de afvalhiërarchie die gebaseerd is op de Ladder van Lansink. In de PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation ) afvalhiërarchie worden hergebruik (reuse) en recycling (recycle) onder voorwaarden verenigd op één trede van de ladder, waarbij de nadruk ligt op de synergie tussen beide processen. Het draait niet langer om het kiezen tussen hergebruik óf recycling, maar om het omarmen van hergebruik én recycling als complementaire pijlers van een duurzame circulaire economie.

Beide activiteiten zijn even cruciaal voor het realiseren van een gesloten kringloopsysteem. Door deze holistische benadering wordt gestreefd naar maximale efficiëntie en minimalisering van afvalstromen, ter bevordering van een duurzame toekomst voor onze samenleving.

Meer informatie

Downloads
De afbeeldingen zijn vrij te gebruiken met bronvermelding.

The PPWR Waste Hierarchy

Meer over de Ladder van Lansink

ladder van lansink preventie

Preventie
Kwantitatieve en kwalitatieve preventie

Het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt. Minimaliseren van gebruik van grondstoffen.

ladder van lansink hergebruik

Hergebruik
Nuttige toepassing door producthergebruik

Stoffen, preparaten, of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt.

ladder van lansink recycling

Recycling
Nuttige toepassing door materiaal hergebruik

Stoffen en materialen waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt.

ladder van lansink energie

Energie
Nuttige toepassing van afval als brandstof

Afvalstoffen worden toegepast als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking.

ladder van lansink verbranden

Verbranden
Verbranden als vorm van verwijdering

Afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden volgens wettelijke richtlijnen.

ladder van lansink storten

Storten
Grondstoffen gaan verloren zonder winning

Afvalstoffen worden gestort en waardevolle recyclebare grondstoffen gaan verloren.

Preventie & Hergebruik

Door afvalscheiding wordt inzichtelijk gemaakt welke grondstoffen binnen het bedrijf worden verspild bij het restafval. Door het meten van de hoeveelheden zuivere monostromen wordt het duidelijk op welke materialen bedrijven mogelijk kunnen besparen. Dit kan al snel leiden tot een besparing die een veelvoud kan zijn van uw huidige afvalkosten.

Recycling & Energie

Gescheiden grondstoffen, zoals papier, metalen en kunststoffen, kunnen hoogwaardig worden gerecycled. Materialen die niet als materiaal kunnen worden gerecycled dienen als hoogwaardige brandstof voor de productie van duurzame energie, zoals groengas uit vergistingsinstallaties.

Verbranden & Storten

De onderste treden van de Ladder van Lansink zijn vanaf 1 januari 2015 belast door de afvalstoffenbelasting. Gemengd afval wordt verbrand of gestort waardoor grondstoffen verloren gaan. Om deze verspilling te voorkomen is verbeterde afvalinzameling en afvalscheiding een noodzaak.

Ad Lansink

In 1979 bedacht Ad Lansink, voormalig Nederlands politicus, een hiërarchische structuur voor het afvalbeheer. In deze afvalhiërarchie heeft preventie van afval de voorkeur en het storten van afval de minste voorkeur. In hetzelfde jaar diende Lansink zijn idee in als motie en deze werd op 13 november 1979 unaniem aangenomen door de Tweede Kamer.

In 1993 werd de motie ingebouwd in de Wet milieubeheer. Door de jaren heen heeft de afvalhiërarchie de bekende naam “Ladder van Lansink” gekregen. In 2008 werd de Ladder opgenomen in de Europese Kaderrichtlijn Avalstoffen.

Het wordt voor bedrijven, gemeenten en consumenten steeds belangrijker om hoger te klimmen op de Ladder. Dat betekent meer afvalscheiding, meer hergebruik en meer afvalpreventie.