Nijssen Recycling B.V. Nieuw-Vennep T: 023-5341600

Klanten beoordelen ons met een

Certificeringen

Nijssen Recycling is een gecertificeerd recyclingbedrijf. Download en bekijk onze actuele certificaten. Voor meer informatie met betrekking tot Kwaliteit, Arbo en Milieuzaken kun u contact opnemen met onze KAM afdeling.

Voor het bekijken van de documenten dient u de beschikking te hebben over Adobe Reader.

fnoi nl logo

OPK

De Erkenningsregeling Oudpapier en Karton (OPK) is een branchespecifieke certificeringsregeling waarmee de zorg voor milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden wordt gewaarborgd.

Download certificaat (Locatie Nieuw-Vennep)

Download certificaat (Locatie Halfweg)

NIWO

NIWO is de Eurovergunning is de ondernemersvergunning voor transportbedrijven. Bedrijven die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg, moeten in bezit zijn van de Eurovergunning. Beroepsgoederenvervoer is het tegen betaling vervoeren van goederen in opdracht van derden. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg.

Download certificaat (NIL)

Download certificaat (Brantjes)

VIHB
(inzamelaar)

VIHB is een regeling voor legaal inzamelen van en handelen met afvalstoffen. Nijssen Recycling B.V. is geregistreerd bij de NIWO als Inzamelaar en Handelaar van afvalstoffen.Download certificaat

VIHB
(transporteur)

VIHB is een regeling voor legaal vervoer van afvalstoffen. Nijssen Inzameling & Logistiek B.V. is een dochter onderneming van de Nijssen Groep waarin het wagenpark ondergebracht is. Dit is onze Nationale Transportonderneming die alle transporten uitvoert voor Nijssen Recycling B.V.Download certificaat

Nedvang / CRV

Nedvang heeft als missie om tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten maximale inzameling en recycling van verpakkingsmateriaal te realiseren. Als collectieve uitvoeringsorganisatie nemen we een centrale positie in tussen producenten en importeurs, overheden en afvalorganisaties, met als doel: het grondstofverbruik doen verminderen ten bate van een schoner milieu.Download certificaat

Erkenning Registratie Verpakkingsafval

Producenten en importeurs van verpakte producten moeten voldoen aan het Besluit verpakkingen. Als recyclingbranche worden wij geacht het aandeel verpakkingen te monitoren en door te geven aan Nedvang. Gemeenten en producenten en importeurs van verpakte producten hebben de plicht om uitsluitend met erkende bedrijven te werken. Hiervoor hebben wij erkenning door Nedvang nodig. Dit certificaat geeft aan dat wij voldoen aan de eisen gesteld in het besluit Verpakkingen met betrekking toto de afhandeling van het ingezamelde verpakkingsmateriaal. Daarnaast geven wij hierdoor mede invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.Download certificaat

Weegbrug rapport

Al onze weegbruggen worden elk jaar onderhouden door Pfister Weegtechniek en worden twee keer per jaar geijkt. Onderstaand de certificaten van onze weegbruggen op de locaties Nieuw-Vennep (50 en 60 ton) en Halfweg (60 ton).

Download certificaat (50 ton)

Download certificaat (60 ton)

Download certificaat (60 ton)

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag. Neem contact op met onze specialisten voor vrijblijvend advies.

Klantenservice

(023) – 534 1600
sales@recycling.nl

Vind alle informatie over onze dienstverlening en service op de klantenservice.