Nijssen Recycling B.V. Nieuw-Vennep T: 023-5341600

Klanten beoordelen ons met een
Hoe-bedrijfsafvalkosten-verlagen-header

Hoe kunt u bedrijfsafvalkosten verlagen?

Bedrijfsafval is een belangrijk onderwerp voor elk bedrijf. Om de kosten en het milieu te beschermen, is het essentieel dat bedrijven de juiste afvalscheidingsstrategie volgen. In dit artikel bespreken we hoe bedrijven afvalscheiding kunnen toepassen en wat de voordelen hiervan zijn.

Er zijn verschillende manieren om de kosten van uw bedrijfsafval te verlagen. Ten eerste is het belangrijk om te weten wat voor soort afval uw bedrijf produceert, zodat u de juiste systemen en inzameltools kunt gebruiken om het afval te sorteren. Daarnaast is het belangrijk om het personeel te trainen in het sorteren van afval, zodat ze precies weten hoe afval gescheiden moet worden. Tot slot is het noodzakelijk om een goede afvalscheidingsstrategie te voeren, zodat de gescheiden grondstoffen hergebruikt kunnen worden.

Hoe kun je het beste afval scheiden bij je bedrijf?

De beste manier om bedrijfsafval te scheiden in recyclebare stromen, is door voor elke categorie afval die uw bedrijf produceert verschillende afvalbakken in of rond uw bedrijf te plaatsen. Zorg dat deze bakken gemerkt of geëtiketteerd zijn zodat duidelijk is welk soort afval in welke bak hoort.

Voor hoogwaardige afvalscheiding is ons advies om een duidelijke afvalscheidingsstrategie op te zetten zodat uw bedrijf optimaal gebruik kan maken van recycling. U kunt dit doen bij Nijssen Recycling door een vrijblijvende afvalscan aan te vragen.

Wat is een afvalscheidingsstrategie?

Bij het opstellen van een afvalscheidingsstrategie wordt gekeken welke soorten afval er bij uw bedrijf vrijkomen. Dit geeft inzicht in welke afvalstromen gescheiden kunnen worden waardoor er bespaard kan worden op grondstoffen en afvalkosten.

Op basis van het overzicht van scheidbare afvalstromen kan een strategie worden gemaakt zodat de juiste afvalbakken kunnen worden geselecteerd en geplaatst.

Tot slot geeft een heldere afvalscheidingsstrategie u en uw medewerkers de juiste handvatten om bedrijfsafval zoveel mogelijk gescheiden te houden. Dit biedt ecologische en economische voordelen.

Welke afvalstromen kunnen gescheiden worden?

Bedrijven kunnen verschillende afvalstromen scheiden, zoals papier, glas, metaal, plastic, organisch, gevaarlijk, vertrouwelijk en elektrisch afval. De soorten afval die in uw bedrijf aanwezig zijn, zijn afhankelijk van de branche en sector.

Wat doen met gescheiden afvalstromen?

Gescheiden bedrijfsafvalstromen kunnen op verschillende manieren worden verwerkt. Ten eerste kunnen bepaalde afvalstromen hergebruikt worden, waardoor er minder afval naar de verbrandingsovens hoeft. Denk bijvoorbeeld aan pallets of kratten.

Ten tweede kunnen gescheiden afvalstromen gerecycled worden, zodat de grondstoffen hergebruikt kunnen worden in nieuwe producten. Bijvoorbeeld kunststof plantentrays die na recycling worden verwerkt tot nieuwe plantentrays.

Al het overige afval dat niet gerecycled kan worden valt onder de noemer restafval. Restafval wordt verbrand in verbrandingsovens voor energieproductie.

Hoeveel C02 besparing levert afvalscheiding op?

Het is lastig om een exact cijfer te geven voor de CO2-besparing als gevolg van afvalscheiding, omdat deze besparing afhankelijk is van verschillende factoren, zoals het soort afval en de manier waarop het wordt gerecycled of verwerkt. Over het algemeen maakt afvalscheiding een groot verschil in de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten.

Hoeveel kosten kunt u als bedrijf besparen door afval te scheiden?

Ook dit is moeilijk precies te zeggen. Veel hangt af van de hoeveelheid afval die uw bedrijf produceert, welke afvalstromen uw bedrijf gescheiden houdt, uw locatie en welke afvalverwerker u heeft. Bedrijven kunnen in sommige gevallen tientallen tot honderden euro’s per maand besparen door afval te scheiden.

Wat is beter een container of een balenpers?

Het hangt ervan af wat u precies met uw afval wilt doen. Als u grote hoeveelheden afval wilt verwerken, is een balenpers of perscontainer een betere optie. Deze perst en comprimeert het afval tot een baal, waardoor je meer afval kunt opslaan in minder ruimte. Een container is echter een betere keuze als u kleinere hoeveelheden afval wilt verwerken, omdat u hierdoor gemakkelijker verschillende soorten afval kunt scheiden.

Wat is de duurste vorm van bedrijfsafval?

De duurste vorm van bedrijfsafval is meestal gevaarlijk of chemisch afval. Dit soort afval vereist een speciale behandeling en verwijdering omdat het gevaarlijke stoffen bevat die schadelijk zijn voor het milieu. Gevaarlijke afvalstromen kunnen bestaan uit chemicaliën, oliën, verf, batterijen, elektronica, medicijnen en verpakkingsmateriaal.

Ook restafval is een kostbare afvalstroom die moet worden afgevoerd en verwerkt. Het is daarom verstandig om de hoeveelheid restafval zoveel mogelijk te minimaliseren door afval te scheiden.

Hoe kunt u vertrouwelijk of confidentieel afval recyclen?

Naast kartonafval, plasticafval en groenafval hebben de meeste bedrijven ook te maken met vertrouwelijk afval. Vertrouwelijk of confidentieel afval kunt u laten recyclen door het te shredden voordat het materiaal wordt gerecycled.

Door het afval te shredden voorkom je dat er informatie uitlekt die niet bedoeld is voor onbevoegden. Vaak laten bedrijven vertrouwelijk papier, datadragers of producten vernietigen.

Wat is beter: recyclen of shredden?

Het antwoord op deze vraag hangt af van het type afval en wat het doel is. Als uw doel is om grondstoffen zo goed als mogelijk te behouden, dan is recyclen de beste optie. Als uw doel is om te voorkomen dat informatie in verkeerde handen valt, dan is shredden de beste optie.

Uit dit artikel blijkt dat afvalscheiding een belangrijke rol speelt bij het verlagen van bedrijfsafvalkosten. Door verschillende afvalstromen gescheiden te houden, kunt u besparen op grondstoffen en kosten. Daarnaast levert afvalscheiding een aanzienlijke CO2-besparing op. Bedrijfsafval scheiden is dus een lonende manier om de kosten van bedrijfsafval te verlagen en het milieu te beschermen.