Recycling | Nieuw-Vennep | Telefoon 023 - 534 1600 | sales@recycling.nl

Ladder van Lansink - De Afvalhiërarchie

De rangorde van afvalverwijderingRecycling: hoog op de Ladder van Lansink

Voor ons is uw afval veelal een grondstof. Wij scheiden en sorteren het samen met u, zodat er weer een nieuw product van gemaakt kan worden.

Ladder van Lansink - De Afvalhiërarchie

De "Ladder van Lansink - De Afvalhiërarchie" onderscheidt drie categorieën van omgaan met afval. Preventie en hergebruik hebben de hoogste prioriteit. Vervolgens recycling en hoogwaardige energiewinning. De minste voorkeur heeft het verbranden of storten van afval.

Download Ladder van Lansink - De Afvalhiërarchie


Preventie: kwantitatieve en kwalitatieve preventie

ladder-van-lansink-a Het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt. Bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten wordt gebruikgemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.


Hergebruik: nuttige toepassing door producthergebruik

ladder-van-lansink-b Stoffen, preparaten, of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt.

 


Recycling: nuttige toepassing door materiaal hergebruik

ladder-van-lansink-c Stoffen en materialen waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt.

 


Energie: nuttige toepassing als brandstof

ladder-van-lansink-d Afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking.

 


Verbranden: verbranden als vorm van verwijdering

ladder-van-lansink-e Afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden volgens wettelijke richtlijnen.

 


Storten

ladder-van-lansink-f Afvalstoffen worden gestort.

 


Starten met afval scheiden?

Bekijk onderstaande pagina's over afvalscheiding:

 

Wist u dat?

Oud papier

kan tot 7 keer
worden hergebruikt.

Levensduur van papier

Papier wordt gemaakt van houtvezels. Deze vezels kunnen tot zeven keer worden hergebruikt. Zwakke vezels worden gebruikt voor bijvoorbeeld tissues.

90 procent

van het oudpapier wordt ingezameld.

Papier recycling

Nederland is koploper op het gebied van hergebruik. Zo’n 80% van het ingezamelde oud papier wordt gebruikt voor de productie van nieuw papier.

8.613.000

bomen zijn er bespaard dankzij recycling.

Bomen besparen

In 2010 is er in Nederland 2.610.000 ton oud papier en karton ingezameld. Een ton oud papier bespaart 3,3 bomen. In totaal een besparing van ruim 8,5 miljoen bomen

13 miljoen

hectare bos is vernietigd in 10 jaar tijd.

Vernietiging van bos

Deze hoeveelheid hectare is vergelijkbaar met het verdwijnen van een voetbalveld elke twee seconden. Maar elk jaar wordt bijna 3 miljoen hectare bos aangelegd.