Recycling | Haarlem | Telefoon 023 - 534 1600 | info@recycling.nl

Afvalstoffenbelasting 2015

Geplaatst op: 20 nov 2014 door Recycling.nl

Afvalstoffenbelasting 2015

Op weg naar een circulaire economie

Het kabinet heeft als doelstelling om in tien jaar tijd de hoeveelheid restafval met 50% te verminderen. Om dit te bereiken wordt in 2015 de afvalstoffenbelasting ingevoerd op het storten en verbranden van restafval. Het afvoeren van restafval wordt door deze belasting voor bedrijven zo’n 10 tot 20% duurder. De verwachting is dan ook dat meer bedrijven het afval (beter) zullen gaan scheiden.

Afvalscheiding aan de bron is noodzakelijk

De motivatie om afval te scheiden moet niet alleen maar bestaan om onder de afvalbelasting uit te komen. Het kabinet voert de belasting juist in om bedrijven meer bewust te maken van de noodzaak van afvalscheiding en grondstoffenbehoud. Zonder afvalscheiding worden waardevolle grondstoffen namelijk verbrand of gestort. Hierdoor gaan recyclebare materialen, zoals kunststoffen en metalen, verloren en moeten er nieuwe grondstoffen aangeboord worden. Dit veroorzaakt extra energieverspilling, toenemende grondstofschaarste en hogere grondstofprijzen. Door gemengd bedrijfsafval te scheiden in monostromen kunnen grondstoffen gerecycled en hergebruikt worden.

Hoger klimmen op de afvalhiërarchie

Het omgaan met afval wordt duidelijk geïllustreerd met de Ladder van Lansink. De Ladder van Lansink is de bekende afvalhiërarchie van oud-politicus, Ad Lansink. Onderstaande illustratie geeft weer op welke treden de afvalstoffenbelasting van toepassing is. Door hoger te klimmen op de Ladder van Lansink wordt er bespaard op afvalkosten en het gebruik van nieuwe grondstoffen. Een verbetering van het afvalbeleid door afvalscheiding biedt bedrijven dus ecologische en economische voordelen.

Afvalbelasting 2015

Verspilling van grondstoffen voorkomen

Afvalscheiding aan de bron biedt bedrijven nog een voordeel. Het geeft namelijk inzicht welke grondstoffen er verspild werden bij het restafval. Het zichtbaar maken van deze stromen biedt bedrijven de kans om onnodige verspilling van materiaal te voorkomen. Een extra mogelijkheid dus om nog meer kosten te besparen.

Afvalscheiding heeft de toekomst

Het kabinet streeft met het VANG-beleid naar het verminderen van de afvalberg om uiteindelijk een 100% circulaire economie te bewerkstelligen in Nederland. Restafval zal in de toekomst dus steeds minder aantrekkelijk worden gemaakt voor bedrijven en gemeenten. Daarom is ons advies om vandaag nog te starten met (beter) afval scheiden. Meer weten over afvalscheiding »

Bekijk de video over de afvalstoffenbelasting 2015

Deel dit bericht met uw netwerk:
Tags: , , , , , ,

 


U kunt geen reactie plaatsen.