Recycling | Nieuw-Vennep | Telefoon 023 - 534 1600 | sales@recycling.nl

Afvalstoffenbelasting: Stort- en verbrandingsbelasting


Van Afval Naar Grondstof

in de praktijk

Afvalstoffenbelasting

De ingevoerde afvalstoffenbelasting geldt voor het storten en verbranden van restafval. Wat betekent dit voor uw bedrijf en waarom is deze belasting ingevoerd?

Tip: Bekijk hier actuele informatie betreffende de afvalstoffenbelasting.

Wat is restafval?

In theorie bestaat restafval uit al het afval dat niet gerecycled kan worden. Maar in de praktijk bestaat restafval nog voor een groot deel uit recyclebare grondstoffen, zoals folie, karton en hout. De overheid heeft richtlijnen opgesteld voor bedrijven voor het redelijkerwijs scheiden van afvalstromen. Maar deze richtlijnen worden niet altijd nageleefd. Het afgevoerde restafval heeft als eindbestemming de verbrandingsoven met energiewinning als doel.

Waarom worden de stort- en verbrandingsbelasting ingevoerd?

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft de afvalstoffenbelasting ingevoerd in het kader van het VANG-beleid. Met het programma Van Afval Naar Grondstof wil het kabinet de overgang naar een 100% circulaire economie stimuleren. De afvalstoffenbelasting moet bedrijven en gemeenten aansporen om afval aan de bron te scheiden. De doelstelling is om binnen tien jaar de hoeveelheid huishoudelijk- en bedrijfsmatig afval dat verbrand of gestort wordt te halveren. Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat recyclebare grondstoffen verloren gaan.

Wat zijn de gevolgen voor uw bedrijf?

Het afvoeren van gemengd afval wordt duurder. De enige oplossing om te besparen op afvalkosten is meer afvalscheiding door een beter afvalbeleid. Dit betekent dat restafval zoveel mogelijk gescheiden moet worden in monostromen. Hierdoor zal de inhoud van de restafvalcontainer aanzienlijk afnemen. Minder kilo’s restafval resulteert in een besparing op de afvalkosten. Bijkomend voordeel is dat afvalscheiding een vergroenend effect heeft. Gescheiden afvalstoffen worden immers niet verbrand of gestort en worden daarom gerecycled.

Voordelen van afvalscheiding:

Maximale afvalscheiding op basis van de Ladder van Lansink

Zowel de Tweede Kamer als de Europese Commissie streven naar maximale afvalscheiding. Het beleid is onder andere gebaseerd op de afvalhiërarchie van Ad Lansink, oud-lid van de Tweede Kamer, genaamd de Ladder van Lansink. Volgens Lansink is de Ladder essentieel op de weg naar een kringloopeconomie of circulaire economie. Daarbij benadrukt Lansink dat vooral de bovenste treden van de Ladder belangrijk zijn.

Afvalstoffenbelasting - stortbelasting en verbrandingsbelasting

Download afbeelding - Deze afbeelding is rechtenvrij.

Verbranden & Storten

Verbranden en storten

De onderste treden van de Ladder van Lansink zijn vanaf 1 januari 2015 belast door de afvalstoffenbelasting. Gemengd afval wordt verbrand of gestort waardoor grondstoffen verloren gaan. Om deze verspilling te voorkomen is verbeterde afvalinzameling en afvalscheiding een noodzaak.

Recycling & Energie

Recycling en energie

Gescheiden grondstoffen, zoals papier, metalen en kunststoffen, kunnen hoogwaardig worden gerecycled. Materialen die niet als materiaal kunnen worden gerecycled dienen als hoogwaardige brandstof voor de productie van duurzame energie, zoals groengas uit vergistingsinstallaties.

Preventie & Hergebruik

Preventie en hergebruik

Door afvalscheiding wordt inzichtelijk gemaakt welke grondstoffen binnen het bedrijf worden verspild bij het restafval. Door het meten van de hoeveelheden zuivere monostromen wordt het duidelijk op welke materialen bedrijven mogelijk kunnen besparen. Dit kan al snel leiden tot een besparing die een veelvoud kan zijn van uw huidige afvalkosten.

“Als de mens in evenwicht met de natuur wil leven,
dan is recycling een noodzaak.”

Gerard Nijssen, directeur Nijssen Recycling

Deel deze pagina met uw netwerk:

Download PDF

Deel op Twitter

Deel op Linkedin

 
Wist u dat?

Oud papier

kan tot 7 keer
worden hergebruikt.

Levensduur van papier

Papier wordt gemaakt van houtvezels. Deze vezels kunnen tot zeven keer worden hergebruikt. Zwakke vezels worden gebruikt voor bijvoorbeeld tissues.

90 procent

van het oudpapier wordt ingezameld.

Papier recycling

Nederland is koploper op het gebied van hergebruik. Zo’n 80% van het ingezamelde oud papier wordt gebruikt voor de productie van nieuw papier.

8.613.000

bomen zijn er bespaard dankzij recycling.

Bomen besparen

In 2010 is er in Nederland 2.610.000 ton oud papier en karton ingezameld. Een ton oud papier bespaart 3,3 bomen. In totaal een besparing van ruim 8,5 miljoen bomen

13 miljoen

hectare bos is vernietigd in 10 jaar tijd.

Vernietiging van bos

Deze hoeveelheid hectare is vergelijkbaar met het verdwijnen van een voetbalveld elke twee seconden. Maar elk jaar wordt bijna 3 miljoen hectare bos aangelegd.