Recycling | Haarlem | Telefoon 023 - 534 1600 | info@recycling.nl

Ontwikkelingen op de grondstoffenmarkt hebben nadelige gevolgen voor afvalkosten

Geplaatst op: 29 jan 2016 door Recycling.nl

thumb-marktontwikkelingen

Afvalstromen zoals hout, kunststoffen en restafval zijn aan negatieve prijswijzigingen onderhevig

Door afvalstoffen aan de bron te scheiden dragen we bij aan een duurzame wereld. Door afvalscheiding worden deze grondstoffen namelijk gerecycled. In de regel resulteert het scheiden van afvalstoffen in een daling van de afvalkosten. En in sommige gevallen levert afvalscheiding zelfs een opbrengst op.

De hoogte van de besparing of opbrengst is onder andere afhankelijk van de economische waarde van de reststromen. De waarde van bijvoorbeeld gescheiden papier, hout en kunststoffen hangt nauw samen met de wereldwijde grondstoffenmarkten. En op dit moment zijn deze markten zeer turbulent waardoor de waarde van afvalstromen aan een forse negatieve prijswijziging onderhevig zijn.

 

OORZAAK #1

Invoer stortbelasting bovenop storttarieven in het Verenigd Koninkrijk.

Gevolg: Stijging verwerkingskosten van restafval en houtafval.

 

oorzaak-1-stortbelasting-verenigd-koninkrijk

In Engeland, Wales en Noord-Ierland is het storten van afval de afgelopen jaren aanzienlijk duurder geworden. Dat komt omdat bovenop de storttarieven een extra stortbelasting betaald moet worden per ton gestort afval. Deze stortbelasting bedraagt in 2016: GBP 84,80, ongeveer EUR 110,-.

In het Verenigd Koninkrijk is het dus duur geworden om eigen brandbaar afval, zoals restafval en houtafval, te storten. Het is economisch gezien veel interessanter om het brandbare materiaal (refuse derived fuel – RDF) te exporteren naar landen als Nederland, Duitsland en Zweden.

Nederland is de grootste afnemer van Engels brandbaar afval. Dit zorgt er voor dat Nederlandse afvalverbrandingsinstallaties (avi’s) een groot aanbod hebben aan brandstoffen. Door de stijgende vraag naar afvalverbranding stijgen de verwerkingstarieven. Daarbij komt dat in Nederland en omliggende landen nu een tekort aan verwerkingscapaciteit is.

Het gevolg van de import is dat de kosten voor verwerking van restafval en afvalhout in Nederland stijgen. Dit is financieel nadelig voor bedrijven die restafval of houtafval (b-hout en c-hout) laten afvoeren door afvalbedrijven.


 

OORZAAK #2

Sterke daling van de energieprijzen.

Gevolg: Stijging verwerkingskosten van restafval en houtafval.

 

oorzaak-2-daling-energieprijzen

Al enkele jaren dalen de energieprijzen in Nederland. Grondstoffen spelen ook hier een rol. Olieprijzen dalen, gasprijzen dalen en elektriciteit wordt steeds goedkoper.

De daling van de elektriciteitsprijzen in Nederland komt mede door het beter verbonden elektriciteitsnet met omringende Europese landen. Zo is er meer handel mogelijk in elektriciteit uit het buitenland. Een overcapaciteit van goedkope groene stroom uit Duitsland kan bijvoorbeeld eenvoudig doorgevoerd worden op het Nederlandse elektriciteitsnet.

Dit heeft natuurlijk invloed op de waarde van elektriciteit dat gewonnen wordt uit de verbranding van restafval en houtafval. Deze opbrengstderving proberen verwerkingsinstallaties te compenseren door hogere tarieven te berekenen voor de verbranding van restafval en afvalhout.

Het gevolg is dat de zogeheten ‘poorttarieven’ bij verwerkingsinstallaties worden verhoogd.


 

OORZAAK #3

Daling van olieprijzen door overproductie en afnemende vraag.

Gevolg: Negatieve prijsdruk op kunststof recyclaten.

 

oorzaak-3-prijsdaling-olie

Nieuwe kunststoffen kunnen worden vervaardigd van gerecycled plastic. Gescheiden kunststoffen worden door recyclingbedrijven verwerkt tot granulaat. En deze kleine korreltjes dienen weer als basis voor nieuwe kunststoffen.

Maar de vraag naar kunststof recyclaten neemt af door de dalende olieprijzen. Deze prijsdaling wordt onder andere veroorzaakt doordat Amerika minder olie importeert en er dus afnemende vraag is naar het zwarte goud.

Hierdoor staan de markten van gerecyclede plastics sterk onder druk. Voor de productie van nieuwe plastics wordt namelijk steeds meer goedkope olie als grondstof gebruikt in plaats van kunststof recyclaten. Er worden hierdoor meer ‘virgin’ materialen geproduceerd. Dit zijn materialen die voor 0% bestaan uit gerecyclede grondstoffen.

Het gevolg is een negatieve prijsdruk op alle kunststoffen, zoals folies. Hoogwaardig transparante LDPE foliekwaliteiten kent echter wel een minder sterke prijsdruk dan bont gekleurde en uit diverse foliekwaliteiten samengestelde stromen, zoals LDPE/PP gemengd.


 

Turbulente grondstoffenmarkten resulteren in daling van grondstofprijzen

Gemengde-folies

Hogere verwerkingskosten en dalende grondstofprijzen zijn nadelig voor de hoogte van de afvalkosten voor bedrijven. In 2016 zullen Nederlandse afvalverwerkingsbedrijven dan ook de tarieven voor afvalinzameling- en verwerking aanpassen naar de huidige wereldwijde ontwikkelingen.

Dit betekent dat opbrengsten van gescheiden reststromen zullen dalen en afvalkosten zullen stijgen. Maar in verhouding tot restafval is het nog steeds zo dat afvalscheiding lonend is.

De beloning voor afvalscheiding is momenteel echter minder hoog dan wij graag voor u zouden zien.

Deel dit bericht met uw netwerk:
Tags: , , ,

 


U kunt geen reactie plaatsen.